พระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ ชาติภูมิของท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ชาตะเมื่อ พ.ศ.2403 มรณะภาพเมื่อ พ.ศ. 2485 ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ และเป็นพระวิปัสสนาธุระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยม บุคลิกลักษณะสมบูรณ์ สง่าผ่าเผย เกรงขาม พูดน้อย แต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดอะไรมักจะเป็นอย่างนั้น ดังสมัยท่านเดินธุดงค์ไปในท้องถิ่นขอนแก่น ซึ่งเป็นปฐมฤกษ์ที่พระกัมมัฏฐานรุ่นแรกเหยียบย่างเข้าไปสู่ถิ่นนั้น มีประชาชนแตกตื่นเลื่อมใสไปให้ทานทำบุญเป็นจำนวนมาก หลังจากให้ทานแล้วก็ใคร่อยากจะฟังธรรมเทศนาของท่านจึงกล่าวธรรมเป็นคติโดยย่อว่า " การให้ทานใครๆ ก็ให้ทานมามากแล้ว มีผลานิสงส์มากเหมือนกันกัน แค่สู้บวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถไม่ได้ มีอานิสงส์มากกว่าให้ทานนั่นเสียอีก ถ้าใครอยากได้บุญมากขึ้นสวรรค์ไปนิพพานพ้นทุกข์ ก็ควรบวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้ " ปรากฏว่าในค่ำวันนั้นเอง มีญาติโยมชายหญิงบวชชีพร้อมกันร่วมร้อย อย่างน่าอัศจรรย์

ประการหนึ่ง สถานที่แห่งใด ที่ท่านเที่ยวธุดงค์ไปพักชั่วคราว สถานที่แห่งนั้นมักจะกลายเป็นวัดถาวรและเจริญรุ่งเรืองตามมาภายหลัง เช่น พระธาตุพนม ซึ่งแต่ก่อนรกร้างเป็นดง เมื่อท่านเดินรุกมูลเข้าไปพักอาศัยที่นั้นชั่วคราว ให้คนถากถางทำความสะอาดปัดกวาดอย่างดี ครั้นต่อมาภายหลัง ที่นั่นจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธทั่วประเทศมามาจนกระทั่งปัจจุบัน

และในทำนองเดียวกัน ก็ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่ท่านธุดงค์ผ่านไปพักชั่วคราวแล้วกลายมาเป็นวัดได้รับความเจริญรุ่งเรืองเหลือเป็นอนุสรณ์สำหนับอนุชนรุ่นหลังจนกระทั่งทุกวันนี้

โดยพระครูสถิตบุญญารักษ์ ( จากหนังสือ " พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล " รวบรวมโดยคุณพิศิษฐ์ ไสยสมบัติ )

ร่วมรำลึกถึงองค์หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระด้วย " สังฆานุสติ " ภาพถ่ายหลวงปู่เสาร์ ที่ทางผู้ดูแลเว็บได้รวบรวมจากหนังสือต่าง จากเว็บไซต์อื่นๆ และมีผู้ scan ส่งมาให้จำนวนทั้งหมด 10 ภาพ พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของภาพถ่ายนั้นบางภาพเท่าที่สืบทราบอ้างอิงได้ ขอเชิญทุกท่านชมภาพเพื่อรำลึกถึงองค์หลวงปู่ท่าน ณ บัดนี้ครับ

1. รูปถ่ายหลวงปู่เสาร์รูปนี้อนุเคราะห์โดยคุณจตุพล อินทรายุธ scan ส่งมาให้จากรูปต้นฉบับที่ตกทอดมาจากคุณปู่เป็นชาวนครพนมซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว คุณพ่อของคุณจตุพลได้ถ่ายทอดความเป็นมาของภาพนี้ว่า ถ่ายที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อคราวองค์ท่านมาเยี่ยมลูกศิษย์ของท่านคือหลวงปู่จันทร์ เขมิโยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2479 แล้วจะเลยไปธุดงค์ยังฝั่งลาวต่อ ครั้งนี้มีหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีติดตามหลวงปู่เสาร์ไปด้วย โอกาสนี้หลวงปู่เทสก์ได้กราบเรียนขอโอกาสหลวงปู่เสาร์ถ่ายรูปไว้เพื่อให้ลูกหลานในภายหลังได้เห็นรูปท่านเป็นสังฆนุสติ เมื่อองค์ท่านอนุญาตแล้วหลวงปู่เทสก์ได้นำช่างถ่ายรูปจากเมืองท่าแขก ประเทศลาว จัดแจงอาสนะ ตาลปัตร ให้หลวงปู่เสาร์ด้วยองค์ท่านเอง โดยที่ตาลปัตรมีการระบุปี พ.ศ. 2479 อีกด้วย

แต่มีข้อมูลขัดแย้งกันเล็กน้อยคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2479 หลวงปู่เทสก์ท่านธุดงค์ไปตามหลวงปู่มั่นในจังหวัดเชียงใหม่ จึงอาจไม่ใช่หลวงปู่เทสก์ก็เป็นได้ แต่ตามประวัติหลวงปู่เทสก์ท่านกราบขอหลวงปู่เสาร์ถ่ายในปี พ.ศ. 2472

2. รูปนี้พบเห็นบ่อยมาก ไม่ทราบความเป็นมา ได้จากซีดีหลวงพ่อชา สุภัทโธ จัดทำโดยวัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
3. รูปนี้ยังไม่ค่อยพบเห็นที่ใด ไม่ทราบความเป็นมา scan โดยคุณผู้สังเกต จากหนังสือ " พระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5 " รวบรวมโดย รศ.ดร.ปฐม นิคมานนท์ หน้าที่ 296
ได้ลองสอบถามทาง อ.ปฐมแล้ว ท่านบอกว่าได้จากหนังสือประวัติหลวงปู่เสาร์ ที่คุณพิศิษฐ์ ไสยสมบัติเป็นผู้รวบรวม
4. รูปนี้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่ไม่ทราบความเป็นเช่นกัน
5. รูปนี้พบเห็นบ่อยเช่นกัน จากหนังสือ " พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล " รวบรวมโดยคุณพิศิษฐ์ ไสยสมบัติได้ระบุความเป็นมาของภาพนี้ว่า
" รูปนี้ถ่ายเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่วัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ตอนองค์พระอาจารย์เสาร์ เดินทางจากบ้านข่าโขม มาพักที่ศาลาหลังเล็กของวัดป่านี้ก่อนที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯ ทางรถไฟ ( สถานี้รถไฟอยู่ใกล้กับวัดนี้ )
ภาพนี้คณะลูกศิษย์ได้อัดถวายให้พระอาจารย์เสาร์ แจกในคราวงานพิธีทอดผ้าป่าที่วัดป่าหนองอ้อ บ้านข่าโคม โดยคณะตัวแทนเจ้าจอมมารดาทับทิม เป็นเจ้าศรัทธาเมื่อกลางปี พ.ศ.๒๔๘๐ "
ภาพนี้scanจากหนังสือ " พระปรามาจารย์สายพระกัมมัฏฐาน ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล " รวบรวมโดย คุณประกิต มหาแถลง
6. ภาพนี้ได้เผยแพร่ในช่วง 2 - 3 ปีมานี้ ความเป็นมาของภาพนี้ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดมาโดย พระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อคราวไปงานเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์ ณ วัดแห่งนี้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ( ชมภาพในพิธีคลิ๊กที่นี่ ) ท่านได้เล่าว่า ภาพนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัดดอนธาตุ เพราะท่านถ่ายที่วัดนี้ตอนที่ท่านมาจำพรรษาที่นี่เมื่อปี พ.ศ. 2482 และท่านได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นวัดสุดท้ายในชีวิตของท่าน ปัจจุบันผ้าพรมผินที่ปูนั่งถ่ายภาพนี้ยังจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี้เอง
ภาพนี้ scanจากหนังสือ " พระปรามาจารย์สายพระกัมมัฏฐาน ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล " รวบรวมโดย คุณประกิต มหาแถลง
7. รูปนี้เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ " ฐานิยตฺเถรวตฺถุ " ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพุธ ฐานิโย โดยในหนังสือได้กล่าวถึงภาพนี้ว่าเป็นภาพที่หลวงพ่อพุธวางไว้บูชาบนหัวที่นอน จากหนังสือ " พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล " รวบรวมโดยคุณพิศิษฐ์ ไสยสมบัติได้อธิบายว่าภาพนี้ได้รับมาจากหลวงพ่อพุธ ซึ่งองค์ท่านเล่าว่ามีญาติโยมทางแถบ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นำมาถวายให้ท่านเมื่อปี พ.ศ. 2541
8. ภาพนี้ยังเผยแพร่ไม่กว้างขวางนัก ไม่ทราบความเป็นมา ข้าพเจ้าพบครั้งแรกในหนังสือ " บูรพาจารย์ " ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
ภาพนี้ scan จากหนังสือ " พระปรามาจารย์สายพระกัมมัฏฐาน ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล " รวบรวมโดย คุณประกิต มหาแถลง
9. ภาพนี้ยังเผยแพร่ไม่กว้างขวางนัก องค์ท่านอยู่ทางด้านซ้ายมือ ส่วนด้านขวามือ คือ ท่านพระครูญาณโสภิตหรือหลวงปู่มี ญาณมุนี วัดถ้ำซับมือ จ.นครราชสีมา องค์ท่านเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายมหานิกายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้เคยศึกษาปฏิบัติทั้งจากหลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่น ดั่งที่หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้กล่าวถึงองค์ท่านว่า " ท่านอาจารย์มีน่ะ เรารักเคารพท่านมาก นั่นล่ะ ท่านเข้าในขั้นเพชรน้ำหนึ่งนะ..." ( จากหนังสือ " สังฆรัตนะ " หน้าที่ 12 หัวข้อ " เพชรน้ำหนึ่ง ฝ่ายมหานิกาย " )
ภาพนี้ scan จากหนังสือ " ไก่เขี่ยแก้ว "


10.ภาพนี้ได้จากเว็บ " หลวงตาดอทคอม " องค์ท่านฉายร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ ณ วัดป่าบ้านข่าโคม จ.อุบลราชธานี

หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่ ar1008@hotmail.com ครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2547
http://www.luangpumun.org