รูปถ่ายงาน "วันบูรพาจารย์" เนื่องในวาระครบวันมรณภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ปีที่ ๕๘
ณ วัดภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

รำลึกบุญคุณบ้านหนองผือ

“ ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งคุณชาวบ้านหนองผือเรา ที่ได้ดูแลพระเณร อุปถัมภ์อุปัฐาก ตั้งแต่สร้างวัดมา ตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่น เรามาอยู่ที่นี่ เหลืองอร่ามไปด้วยพระ ท่านเหล่านี้แต่ก่อนนั้นระยะนั้นมีบ้านอยู่ ๗๐ หลังคาเรือน แล้วไม่มีตลาดร้านเลย อุส่าห์ตะเกียกตะกายหามาเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าจน กระทั่งเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ พูนผลตลอดมา

... พี่น้องชาวหนองผือเรามีบุญมีคุณมากขนาดไหน ตลาดไม่มีจะหาอะไร มาจับมาจ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อมาเป็นอาหารการบริโภคมารับประทาน ต้องตะเกียกตะกาย หามาด้วยกำลังปลีกแข้งของตน เราเห็นใจ อย่างนี้แหละ เราจึงกลับมาจำพรรษาที่นี่อีกปีหนึ่ง นี่เพราะเห็นบุญเห็นคุณท่านเหล่านี้นะ แล้ววันนี้เราก็ได้กลับมาอีก เรามาเรื่อยๆ ล่ะ มาหนองผือนี้นะ มาชมบารมีของพี่น้องชาวหนองผือเรา มาขอขอบบุญของคุณบุญคุณทั้งหลายที่เลี้ยงพระเณรเรา มีเราด้วยที่ไม่ตายก็เพราะพี่น้องชาวหนองผือเรา เลี้ยงเรามาตลอด เรามาอยู่ที่นี่ตั้ง ๖ ปี เราไม่ได้กินข้าวถึง ๖ ปี มันเหลือเหรอชีวิตนะ มาเทศน์ปั้งๆ อยู่เวลานี้เหลืออยู่ได้ยังไง เพราะพี่น้องชาว หนองผือเรานี่แหละช่วย ช่วยชุบเลี้ยงชีวิตไว้จนกระทั่งถึงบัดนี้จึงได้มาสนองบุญสนองคุณ ด้วยความระลึกถึงบุญถึงคุณพี่น้องชาวหนองผือเราโดยทั่วกันนะ ”

 

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
ส่วนหนึ่งจากเทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านหนองผือ
เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

 

ช่วงเช้าวันที่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐


กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร


หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิรโตออกบิณฑบาต


หนึ่งเดียวแห่งบ้านหนองผือ หลวงปู่บุญเริง ธมฺมรโต
สมัยเป็นฆราวาสเป็นผู้ร่วมคณะไปกราบนิมนต์หลวงปู่มั่น มาโปรดบ้านหนองผือ
เมื่อกว่า ๖๐ ปีมาแล้ว และยังมีเรื่องราวครูบาอาจารย์มาเล่าสู่มากมาย

หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org