รูปถ่ายงาน "วันบูรพาจารย์" เนื่องในวาระครบวันมรณภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ปีที่ ๕๘
ณ วัดภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ช่วงบ่ายวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐


สำนักงานชั่วคราวเว็บไซต์หลวงปู่มั่น
ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของกุฏิอีกครั้งครับ


กุฏิรับรองพระเถระ หลวงตามหาบัวได้มาพักที่กุฏินี้
ในภาพองค์ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่


หลวงตามหาบัวเดินทางจากกุฏิรับรองพระเถระ
มาที่ศาลาใหญ่เพื่อแสดงธรรมในช่วงบ่าย


พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหนองผือ
(รูปซ้ายมือ)ดำเนินมาพร้อมกับองค์หลวงตามหาบัว


ศรัทธาชาวบ้านหนองผือและประชาชนทุกสารทิศ
ร่วมแสดงน้ำใจทอดผ้าป่าสงเคราะห์โลก

< หน้าก่อน : หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org