ขันธะวิมุติ
บทประพันธ์ของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตตมหาเถระ ไปยังชุดที่ : [ 1 | 2 | หน้าหลัก ]

หลวงปู่มั่น

ขันธะวิมุติสามังตีธรรมะ:ลายมือหลวงปู่มั่น

ลายมือชื่อหลวงปู่มั่น

    เป็นกลอนที่องค์หลวงปู่มั่นได้ประพันธ์ไว้ขณะที่มาจำพรรษา ณ วัดสระปทุม(วัดปทุมวนาราม) ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปรากฏมีในสมุดของเก่าที่มอบให้เป็นมรดกแก่พระภิกษุทองคำ  ผู้อุปฐากใกล้ชิดในปัจฉิมวัย บทประพันธ์นั้นคล้ายร่าย หรือกลอนแปด   เป็นลายมือของท่านอาจารย์เขียนเอง  และบอกไว้ตอนท้ายว่าท่านเป็นผู้แต่ง  ครั้งอยู่วัดปทุมวนาราม

ฉบับลายมือหลวงปู่มั่น
ฉบับตัวพิมพ์

ภาพลายมือหลวงปู่มั่นจากหนังสือ"เพชรน้ำหนึ่ง"

WWW.LUANGPUMUN.ORG