เบื้องหลังการจัดทำหนังสือ "วรลาโภ ผู้ให้ธรรมประดุจดั่งพรอันประเสริฐ"

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมคณาจารย์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

แนวคิดการออกแบบปกหนังสือ

การออกแบบปกหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภนี้ เกิดมาจากฝ่ายศิลปกรรมได้อ่านเนื้อหาของหนังสือ โดยเฉพาะในส่วน "พระสุธรรมรำลึก" ที่รวมเกร็ดธรรมที่หลวงปู่ได้แสดงไว้ในวาระต่างๆ ในเรื่อง "องอาจอย่างหลวงปู่" โดยมีสาระคือ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
จากซ้ายไปขวา หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปงานทำบุญฉลองอายุหลวงปู่จันทร์โสม ที่วัดป่านาสีดา แล้วเกิดอาพาธอย่างกะทันหันต้องนำหลวงปู่ไปโรงพยาบาล โดยพระลูกศิษย์หลวงปู่ต่างเป็นห่วงท่านอย่างมาก ไม่ยอมถอยห่างจากท่านให้คลาดสายตา

หลวงปู่จึงกล่าวว่า

"ใครเป็นศิษย์เราถอยออกไป ใครเป็นศิษย์เราถอยออกไป เรามีสติเต็มร้อย จิตเราใสดังแก้ว การรักษาขอให้เป็นเรื่องของหมอ ไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าเป็นศิษย์ของเราขอให้ถอยออกไป"

ศิษย์จึงได้ถอยออกไป ซึ่งเป็นความประทับใจของเหล่าพระลูกศิษย์ในวันนั้นถึงความไม่สะทกสะท้านต่อความเจ็บป่วยของหลวงปู่เลย จึงได้จดจำและเล่าต่อกันมา

ซึ่งฝ่ายศิลปกรรมก็ได้ใช้โอวาทนี้เป็นแนวคิดในการออกแบบปกหนังสือในครั้งนี้ครับ จึงมีแก้วใสเป็นสื่อแทนถึงดวงจิตอันบริสุทธิ์ของหลวงปู่ และดอกบัวเป็นสิ่งแทนการบูชาจากคณะศิษยานุศิษย์ที่มุ่งจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อบูชาคุณของหลวงปู่ และให้สาธุชนในภายหลังได้ทราบถึงปฏิทาของท่านในอนาคตต่อไป โดยหน้าปกนี้ได้คุณ สันติ-สงบ-เย็น ยอดฝีมือนักจัดอาร์ต ที่มีผลงานหนังสือธรรมะงามๆ หลายเล่ม ได้แก่ ชุดของคุณดังตฤณ เป็นต้น ออกแบบปกอีกทั้งการจัดรูปเล่มให้ครับ

----------------------------------------------------------------

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2551 ทางเว็บไซต์ ลานธรรม
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

<หน้าก่อน กลับไปหน้า บทความ หน้าถัดไป>
ขอเชิญลงนามและร่วมอนุโมทนาในสมุดเยี่ยม ที่นี่

จัดทำโดย : คณะศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เริ่มจัดทำเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์
E:Mail : luangpurian@mail.com http://www.luangpurian.com