เบื้องหลังการจัดทำหนังสือ "วรลาโภ ผู้ให้ธรรมประดุจดั่งพรอันประเสริฐ"

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมคณาจารย์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติหลวงปู่เหรียญจากการสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์ระดับผู้ใหญ่ท่านต่างๆ แล้ว ก็พบสิ่งที่น่าประทับใจในปฏกับบิดาผู้บังเกิดเกล้า หลวงปู่กำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กๆ แล้ว ก็ได้อาศัยคุณพ่อ คือ คุณพ่อผา ใจขาน ยาย และแม่เลี้ยง เลี้ยงดูท่านมาจนได้อุปสมบท เมื่อท่านเจริญรุ่งเรืองในสมณเพศเป็นพระเถระแล้ว และโยมพ่อของท่านอยู่ในวัยชรา ท่านก็ได้อนุเคราะห์โยมพ่อของท่านโดยพามาบรรพชา-อุปสมบท ที่จังหวัดลำปางในปี 2492 ได้รับฉายาว่า ปภากโร จึงเรียกท่านว่า หลวงพ่อผา ปภากโร หลวงพ่อผาอยู่ในความดูแลของหลวงปู่เหรียญผู้เป็นพระลูกชายตลอดมาจนมรณภาพเป็นเวลาอีกหลายสิบปี

จากคำบอกเล่าของพระผู้ใหญ่ที่ทันได้เห็นหลวงปู่เหรียญกับหลวงพ่อผาอยู่ร่วมกัน ได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่หลวงปู่เหรียญปฏิบัติกับหลวงพ่อผาซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ คือ ในบั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อผาท่านตามองไม่เห็น เวลาฉันหลวงปู่เหรียญท่านจะมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้ สำหรับปลาหลวงปู่เหรียญท่านจะแกะก้างไม่ให้หลวงพ่อผาท่านฉันลำบาก อีกทั้งการสรงน้ำ การรักษาพยาบาลและนวดเส้นให้เวลาเมื่อย

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
หลวงพ่อผา ปภากโร
ผู้เป็นพ่อบังเกิดเกล้าของหลวงปู่เหรียญ
หลวงปู่เหรียญพานำมาอุปสมบทเมื่อสูงอายุแล้ว

ซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่เหรียญท่านก็เป็นพระเถระเป็นครูบาอาจารย์แล้ว การดูแลหลวงพ่อผานี้ หลวงปู่ท่านไม่ยอมให้เป็นภาระแก่พระลูกวัดรูปอื่นเลย ท่านจะลงมือปฏิบัติเองตลอด ถึงแม้จะมีพระรูปอื่นมาขอทำให้ก็ตาม และในบางเวลาที่หลวงพ่อผาท่านหงุดหงิดด้วยโรคภัยที่รุมเล้า ท่านก็จะมีดุตะคอกหลวงปู่เหรียญด้วย หลวงปู่ท่านก็เฉยกลับดูแลหลวงพ่อผาต่อไปอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

นอกจากหลวงปู่จะเคารพในคุณบิดาแล้ว แม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านยังให้ความเคารพอย่างสูง โดยภายในวัดอรัญบรรพตไม่ว่าจะมีการก่อสร้างหรือทำการสิ่งใด ท่านจะไปกราบขออนุญาตและรับฟังความคิดเห็นจากหลวงปู่เทสก์ เทสรํสี พระมหาเถระที่หลวงปู่เคารพซึ่งมีอาวาสอยู่ไม่ไกลจากวัดอรัญบรรพตมากนักให้ท่านรับทราบก่อน

การปฏิบัติของหลวงปู่นี้สมกับมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ มาตาปิตุอุปัฏฐานัง การบำรุงบิดามารดาให้เป็นสุข เป็นมรดกธรรมควรสำหรับผู้ที่มีความเคารพนับถือในองค์หลวงปู่จะได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ยังได้ภาพขณะหลวงปู่เหรียญกำลังนวดเส้นให้หลวงพ่อผา เป็นประจักษ์พยานสำคัญที่จะปรากฏในหนังสือประวัติหลวงปู่เหรียญนี้ รายละเอียดจะปรากฏในหัวข้อ มาตาปิตุอุปัฏฐานัง

----------------------------------------------------------------

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ทางเว็บไซต์ ลานธรรม
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

<หน้าก่อน กลับไปหน้า บทความ หน้าถัดไป>
ขอเชิญลงนามและร่วมอนุโมทนาในสมุดเยี่ยม ที่นี่

จัดทำโดย : คณะศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เริ่มจัดทำเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์
E:Mail : luangpurian@mail.com http://www.luangpurian.com