เบื้องหลังการจัดทำหนังสือ "วรลาโภ ผู้ให้ธรรมประดุจดั่งพรอันประเสริฐ"

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมคณาจารย์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เปิดตำนวนพระอาจารย์ดีเปิดตำนานพระอาจารย์ดี

ภายหลังจากที่องค์หลวงปู่เหรียญมรณภาพเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้มีการบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร เมื่ออัญเชิญสังขารหลวงปู่กลับสู่วัดอรัญบรรพตเรียบร้อยแล้ว  หมู่คณะลูกศิษย์หลวงปู่ในกรุงเทพฯ จึงเริ่มมีแนวคิดที่จะจัดทำหนังสือประวัติหลวงปู่  เพื่อเตรียมไว้สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพ  วีระวงศ์ก็ได้รับคำเชิญให้ร่วมจัดทำหนังสือดังกล่าว  พอมาดูๆ แล้วพบว่า  ประวัติของหลวงปู่ที่รวบรวมไว้แล้วยังมีอยู่น้อยมาก  ลูกศิษย์ใกล้ชิดก็ไม่ได้มีโอกาสซักถามและบันทึกไว้  ประวัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรในตอนนั้น  ก็จะมีอัตตโนประวัติที่องค์หลวงปู่ท่านเขียนประวัติของท่านเอง  ซึ่งตามปกติองค์ท่านก็จะไม่กล่าวรายละเอียดมากมาย  เป็นแต่เพียงประวัติโดยสังเขปเท่านั้น  กับ “วรลาภปฏิปทาสูตร” ซึ่งรวบรวมโดยพระอาจารย์วีรชาติ  ก็ยังมีเนื้อหายังไม่หลากหลายนัก  ทั้ง ๒ เล่มจึงถือว่าเป็นข้อมูลดิบ

โอกาสที่จะรวบรวมประวัติของหลวงปู่ให้สมบูรณ์นั้นหาโอกาสได้น้อยมาก  เนื่องในวาระนี้  คณะศิษยานุศิษย์จึงพยายามเสาะแสวงหาข้อมูลมาเรียงร้อย ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงคุณธรรมขององค์ท่าน  เริ่มต้นก็คือการถอดพระธรรมเทศนา  ที่หลวงปู่จะมีกล่าวถึงประสบการณ์ในทางธรรมของท่านแทรกอยู่  ซึ่งสมาชิกลานธรรมหลายท่านก็มีโอกาสได้ถอดเสียงพระธรรมเทศนาเหล่านี้
 

หลวงปู่จันทร์โสม  ในวันที่สัมภาษณ์องค์ท่าน เมื่อกว่า ๓ ปีมาแล้ว
                   
ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จึงได้นัดกันเข้าไปสัมภาษณ์  หลวงปู่จันทร์โสม  กิตฺติกาโร  โดยได้กราบเรียนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว  ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์ในการทำประวัติหลวงปู่เหรียญเป็นองค์แรก  หลวงปู่ท่านเป็นสหธรรมมิกของหลวงปู่เหรียญ  โดยท่านเล่าว่าได้พบกับหลวงปู่เหรียญครั้งแรกเมื่อครั้งลงไปเผยแผร่ธรรมะที่จังหวัดทางภาคใต้  โดยมีหลวงปู่เทสก์  เทสรงฺสี  เป็นประธานสงฆ์นำกองทัพธรรมพระกรรมฐานบุกเบิกทางภาคใต้  ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๗ รวมระยะเวลา ๑๕ ปี  ต่อมาในช่วงท้ายของชีวิตหลวงปู่ทั้งสองก็มักจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกัน  ถ้าไปงานไหนพบหลวงปู่เหรียญ  ก็จะได้กราบหลวงปู่จันทร์โสมด้วยหลวงปู่จันทร์โสมได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อองค์หลวงปู่เหรียญในหลายแง่มุม   เรื่องหนึ่งที่พวกเราเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก  คือศรัทธาทางภาคใต้ในสมัยนั้น  ขนานนามองค์หลวงปู่เหรียญว่า   “พระอาจารย์ดี” ซึ่งมาจากบุคลิกของท่านที่มีลักษณะเรียบง่าย  เยือกเย็น  มีเมตตา  อดทนต่อความลำบากและไม่เคยเห็นแสดงความโกรธแก่ใครเลย  ทั้งๆ ที่สถานการณ์ในตอนนั้นพระกรรมฐานที่เข้าไปใหม่ๆ ยังปรับตัวยากมาก  อีกทั้งหลวงปู่เป็นพระที่ชอบเทศน์สอนญาติโยม  หลวงปู่จันทร์โสมท่านเปรียบเหมือนว่า   “วันไหนไม่ได้เทศน์  วันนั้นเหมือนฉันข้าวไม่มีผัก”  แต่ภายหลังจากการเทศน์แล้วหลวงปู่ก็เงียบขรึมเป็นบุคลิกพิเศษของท่าน  ท่านใดเคยไปกราบหลวงปู่  ก็คงทราบอัธยาศัยของหลวงปู่เป็นอย่างดีครับ
 หลังจากกราบสัมภาษณ์หลวงปู่จันทร์โสมแล้ว  อีกไม่กี่เดือนต่อมา  องค์ท่านก็อาพาธและมรณภาพในต้นปีถัดมา  ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์องค์ท่านครั้งแรกและครั้งเดียว ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายในสังสารวัฏนี้ นับเป็นข้อมูลที่มีค่ามาก  ที่จะได้เผยแพร่ในหนังสือ


กลับไปหน้า บทความ หน้าต่อไป>
ขอเชิญลงนามและร่วมอนุโมทนาในสมุดเยี่ยม ที่นี่


จัดทำโดย : คณะศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เริ่มจัดทำเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์
E:Mail : luangpurian@mail.com http://www.luangpurian.com