เบื้องหลังการจัดทำหนังสือ "วรลาโภ ผู้ให้ธรรมประดุจดั่งพรอันประเสริฐ"

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมคณาจารย์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

สัจจะเป็นตัวศีล หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ

ในงานบุญครั้งหนึ่ง ทีมงานได้กราบนมัสการ
หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ วัดศรีฐานใน ยโสธร
ในงานบุญแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
ได้กราบเรียนท่านว่ากำลังหาข้อมูลเพื่อจัดทำ
หนังสือหลวงปู่เหรียญกันอยู่
หลวงปู่ท่านจึงเมตตาบอกว่าท่านเองก็เคย
ไปอยู่ศึกษากับหลวงปู่เหรียญในระยะแรกเหมือนกัน
แล้วในวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2548
จึงได้กราบสัมภาษณ์ท่าน ที่วัดสิริกมลาวาส กทม.

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ

หลวงปู่สรวงท่านเคยขอนิสัยและอยู่ศึกษาข้อวัตร
กับหลวงปู่เหรียญในตอนนั้นท่านจำพรรษา
อยู่ที่วัดป่าพระสถิตย์ จังหวัดหนองคาย
ประมาณต้นๆ ปี พ.ศ. 2500
ซึ่งมีหลวงปู่บัวพา ปญฺญาพาโส จำพรรษาด้วย
หลวงปู่สรวงท่านได้ทำข้อวัตรถวายได้แก่
การบีบนวด สรงน้ำ ต้มน้ำฉัน แต่หลวงปู่เหรียญ
ท่านให้ทำเพียงไม่ให้เสียข้อวัตรที่ศิษย์พึงทำต่อครูบาอาจารย์
และท่านก็ให้ไปทำความเพียรเฉพาะของตน

สิ่งหนึ่งที่หลวงปู่เหรียญท่านเน้นย้ำ
ให้พระที่อยู่ศึกษากับท่านคือ
การให้มีสัจจะ ทำอะไรก็ต้องมีสัจจะ
เช่น การจะทำสิ่งใดก็ต้องตั้งสัจจะไว้ก่อน
ได้แก่ การเดินจงกรม นั่งสมาธิ ถือเนสัชชิก
ตั้งขึ้นมาแล้ว ต้องทำให้ได้ เพราะสัจจะนี้จะเป็นตัวสอนเรา
สอนตัวเองไม่ได้แล้วจะไปสอนใคร
สัจจะนี้เป็นตัวศีล ขาดสัจจะก็ขาดศีล
เป็นสิ่งที่หลวงปู่เหรียญท่านเน้นสอนพระในสมัยนั้น
ที่หลวงปู่สรวงท่านได้เล่าไว้ครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
บรรยากาศการการสัมภาษณ์

นอกจากนี้หลวงปู่สรวงท่านยังเล่าถึง
การเดินทางไปศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ในยุคก่อน
เป็นธรรมบันเทิงกันมากครับ
ยังรำลึกถึงความเมตตาขององค์ท่านถึงทุกวันนี้ครับ

----------------------------------------------------------------

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551 ทางเว็บไซต์ ลานธรรม
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

<หน้าก่อน กลับไปหน้า บทความ หน้าถัดไป>
ขอเชิญลงนามและร่วมอนุโมทนาในสมุดเยี่ยม ที่นี่

จัดทำโดย : คณะศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เริ่มจัดทำเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์
E:Mail : luangpurian@mail.com http://www.luangpurian.com