เบื้องหลังการจัดทำหนังสือ "วรลาโภ ผู้ให้ธรรมประดุจดั่งพรอันประเสริฐ"

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมคณาจารย์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภตามรอยหลวงปู่เหรียญสู่ภาคเหนือ
(ตอนที่ 2 ในเชียงใหม่)


วัดอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


อุโบสถ

           หลังจากเสร็จภารกิจที่เชียงแสนแล้วประมาณช่วงเที่ยง  ก็ออกเดินทางไปสู่จังหวัดเชียงใหม่  ที่หมายแรกในเชียงใหม่คือที่ วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) อำเภอแม่แตง เพื่อกราบนมัสการและสัมภาษณ์ หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป แต่ตอนที่ไปถึงยังไม่ใช่ช่วงที่ท่านออกรับญาติโยมในตอนเย็น เลยถือโอกาสนี้เดินชมวัด วีระวงศ์ได้มีโอกาสเยือนวัดนี้เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกก็ตั้งแต่ตอนปิดเทอม ม.3 ตอนนั้นถือเป็นครั้งแรกที่ได้ตะเวนวัดป่าเลย ในตอนนั้นก็พักพิงกันที่วัดอรัญญวิเวกนี้แหละครับ


เสากุฏิเก่าหลวงปู่มั่น

           วัดอรัญญวิเวก ถือกำเนิดโดยหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ท่านได้รับคำอาราธนาจากชาวบ้านปง  มาพักบำเพ็ญภาวนาชั่วคราว  ก่อนที่ท่านจะจากไปท่านได้มอบนามอันเป็นมงคล “อรัญญวิเวก” ให้กับสถานที่นี้อีกด้วย  ภายหลังจากที่หลวงปู่มั่นจากไป ก็ยังมีครูบาอาจารย์ได้มาพักบำเพ็ญเพียรต่อมา ได้แก่ ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจนฺโท), หลวงปู่เทสก์ เทสรฺสี, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่คำแสน คุณาลฺกโร เป็นต้น แล้วหลวงพ่อเปลี่ยนท่านได้มาพักบำเพ็ญภาวนา อยู่จำพรรษาและรับภาระในการดูแลสถานที่แห่งนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับท่านที่เดินทางไปยังวัดอรัญญวิเวกอย่าลืมไปชมสถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของกุฏิหลวงปู่มั่น  ซึ่งปัจจุบันมีเสากุฏิเหลืออยู่เป็นสัญลักษณ์
 
***********************
 

หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป

           จนถึงเวลา 5 โมงเย็นจึงได้เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อเปลี่ยน พร้อมทั้งบอกกล่าวจุดประสงค์ของพวกเรา องค์ท่านเคยได้กราบหลวงปู่เหรียญเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2516 เมื่อครั้งที่ท่านธุดงค์อยู่ทางจังหวัดหนองคาย แต่มิได้อยู่ร่วมจำพรรษากับท่าน แต่ข้อมูลที่สำคัญก็คือ หลวงพ่อท่านเป็นส่วนหนึ่งในกองทัพธรรมพระกรรมฐานที่ลงไปเผยแผ่ธรรมทางภาคใต้ กับองค์หลวงปู่เทสก์ โดยท่านได้เล่าถึงสภาพการเป็นอยู่ของพระที่ลงไปในตอนเผยแผ่ในตอนนั้น อีกทั้งวิธีการสอนกรรมฐานของพระท้องถิ่นซึ่งไม่ปรากฏในหนังสือประวัติส่วนตัวของหลวงพ่อเปลี่ยนด้วย ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวสำหรับประกอบในเรื่อง “กรรมฐานลงใต้” หลวงพ่อท่านเมตตามากตอบข้อซักถามของพวกเราจนถึงเวลาเกือบ 2 ทุ่ม และยังมอบของที่ระลึกกลับออกมามีกันเต็มไม้เต็มมือเลยอ่านข้อมูลวัดอรัญญวิเวกได้จาก http://www.panyapatipo.com
 
****************
 
วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เจดีย์หลวง

           พวกเรากราบลาหลวงพ่อเปลี่ยนแล้วเดินทางเข้าเมืองสู่วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกราบนมัสการสัมภาษณ์ ท่านเจ้าคุณพระพุทธพจน์วราภรณ์ ( หลวงปู่จันทร์ กุสโล ) โดยนิมนต์ท่านร่วงหน้าไว้แล้ว แต่องค์ท่านกำลังร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพอยู่ พวกเราจึงถือโอกาสเดินชมและเก็บภาพภายในวัด
 
*****************************
 

วิหารหลวงปู่มั่น สร้างบนสถานที่ซึ่งเคยเป็นกุฏิของหลวงปู่

           วัดเจดีย์หลวงเป็นวัดสำคัญที่ ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ได้รับคำกราบอาราธนาจากชาวเชียงใหม่ ให้มาตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุต อีกทั้งการจัดการศึกษาให้กับคณะสงฆ์เชียงใหม่ แล้วท่านยังแต่งตั้งให้หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถรที่ในตอนนั้นท่านติดตามท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ มาเพ็ญภาวนาให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง อีกทั้งยังแต่งตั้งให้เป็นพระครูฐานานุกรมที่ พระครูวินัยธร และเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย องค์ท่านรับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 ปี แล้วท่านก็ธุดงค์ต่อไปในป่าเขาแถบภาคเหนืออย่างไม่อาลัยในลาภยศ

           ที่วัดเจดีย์หลวงนี้ยังมีความสำคัญต่อหลวงปู่เหรียญคือ ท่านได้เดินทางมาเมื่อปี 2477 เพื่อสืบหาหลวงปู่มั่น โดยได้รับความช่วยเหลือจาก หลวงตาเกต วณฺณโก สัทธิวิหาริกองค์เดียวของหลวงปู่มั่นพาเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นที่ป่านอกเมือง
 
*******************************
 

หลวงตากราบนมัสการหลวงปู่เหรียญ ที่กุฏิหลวงพ่อพุธ

           และที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่พบกันครั้งแรกของครูบาอาจารย์ผู้เป็นเสาหลักกรรมฐานในยุคปัจจุบัน ท่านองค์นั้นคือ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ในตอนนั้นองค์หลวงตาท่านขึ้นไปเรียนปริยัติอยู่ หลวงปู่เหรียญท่านมีอาวุโสกว่าองค์หลวงตาครับ มีรายละเอียดการพบกันในหนังสือกับหัวข้อ “ทองแผ่นเดียวกัน”


พระพุทธพจน์วราภรณ์ ( หลวงปู่จันทร์ กุสโล )

           แล้วพวกเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านเจ้าคุณพุทธพจน์ฯ เมื่อเวลาเกือบ 3 ทุ่ม องค์ท่านได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อองค์หลวงปู่เหรียญ และท่านยังเล่าถึงความเกี่ยวเนื่องของหลวงปู่มั่นที่มีต่อวัดเจดีย์หลวงอีกด้วย


กุฏิที่พักของเราที่เชียงใหม่

           หลักจากกราบสัมภาษณ์ท่านแล้วก็กราบลาท่าน ในคืนนั้นเราเข้าพักกันที่ วัดสันติธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ คราวนี้เราพักกันที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกุฏิของพระอาจารย์มหาฉลอง อริยวํโส ณ ที่นี้เราก็พบหนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์หลายเล่มเลย แล้วพวกเราก็พักผ่อนปิดภารกิจข้ามจังหวัดของวันที่ 25
 
********************************
 
วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  

อุโบสถ


พระญาณสิทธาจารย์ ( หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)


พระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงปู่พระมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต)

         วัดสันติธรรม ก่อตั้งโดยท่านเจ้าคุณพระญาณสิทธาจารย์ ( หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) เมื่อปี พ.ศ. 2490 หลวงปู่เหรียญท่านเคยมาพักที่นี่ในระยะเริ่มต้นแห่งการก่อสร้างวัด ต่อมาก็มีท่านเจ้าคุณพระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงปู่พระมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต) เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาจากหลวงปู่สิม ปัจจุบัน พระอาจารย์ศรีนวล วิมโล เป็นเจ้าอาวาส


ชั้นบนห้องซ้าย เป็นที่ที่หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร วัดถ้ำผาผึ้งจะมาพัก
เป็นที่มาแห่งโอวาท "นิพพานอะไร เข้าๆออกๆ ได้"


           ตอนเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม พวกเราก็เดินสำรวจและก็ถ่ายรูปวัดเพื่อใช้ประกอบในหนังสือ แล้วก็สืบหากุฏิซึ่งเคยเป็นที่พำนักของหลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต กับหลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร ที่เคยอ่านเจอในเรื่อง บันเทิงธรรม ของครูบาอาจารย์ ว่าสถานที่จริงเป็นเช่นไร สอบถามพระสงฆ์ดูก็พบแล้ว อยู่หลังนี้นี่เอง
 


ชั้นบนห้องขวามือ
คือห้องที่หลวงปู่บุญจันทร์เคยพำนัก


หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร
อ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ สันติธรรม http://www.bangkokmap.com/pm/content/view/27/36/

อ่านรายละเอียดวัดสันติธรรมได้จาก http://www.santidham.com
*********************************
 
วัดป่าอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


อุโบสถ


หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ

           สำหรับรายการในวันนี้เราจะเดินทางไปกันไปในวัดต่างๆ ในอำเภอพร้าว  ที่หลวงปู่เคยจำพรรษาและมาภาวนาอยู่ ก่อนจะเดินทางเข้าไปในอำเภอพร้าว  เราก็แวะเข้าไปกราบนมัสการและสัมภาษณ์หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ วัดป่าอาจารย์ตื้ออำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านก็เคยอยู่ศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เหรียญ ที่วัดอรัญญบรรพตในระยะเริ่มต้นเหมือนกัน นอกจากนี้ท่านก็ยังเล่าถึงเรื่องสนุกๆ ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ให้ฟังด้วย


หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

           ที่วัดป่าอาจารย์ตื้อแห่งนี้ หลวงปู่เหรียญท่านก็เคยมาพำนักชั่วคราวเพื่อศึกษาธรรมะกับองค์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสและยังเป็นศิษย์ระดับผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่น ภูริตฺตมหาเถร ณ ที่นี่หลวงปู่เหรียญท่านยังพบความมหัศจรรย์แห่งจิตภาวนาของหลวงปู่ตื้ออีกด้วย

ตอนต่อไปจะนำท่านเข้าสู่
ดินแดนมหัศจรรย์เวียงพร้าว
โปรดติดตามตอนต่อไป
*********************************

<หน้าก่อน กลับไปหน้า บทความ หน้าถัดไป>
ขอเชิญลงนามและร่วมอนุโมทนาในสมุดเยี่ยม ที่นี่

จัดทำโดย : คณะศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เริ่มจัดทำเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์
E:Mail : luangpurian@mail.com http://www.luangpurian.com