ครูบาอาจารย์
กองทัพธรรมพระกรรมฐาน ศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร
(๓)

ท่านพ่อเฟื่อง
หลวงปู่ผั่น
หลวงปู่เจี๊ยะ
หลวงปู่สอ สุมงฺคโล
หลวงปู่ชา
หลวงปู่จาม
หลวงปู่บัว
หลวงปู่วิริยังค์
หลวงปู่สุวัจน์

 

หลวงปู่วัน
หลวงปู่จันทร์โสม
หลวงปู่พุธ

 

หลวงปู่อุ่น
หลวงปู่จวน
หลวงปู่คำพอง
หลวงปู่อุ่น
หลวงปู่แตงอ่อน
หลวงปู่สม โกกนุทฺโท
หลวงปู่สิงห์ทอง
หลวงปู่หล้า
หลวงปู่ศรี
หลวงปู่สมชาย
หลวงปู่ผ่าน
หลวงตาพวง
หลวงปู่ฉลวย
หลวงปู่ก้าน
หลวงปู่บุญเพ็ง

 

ผู้จัดทำกราบขอขมาต่อพระเถรานุเถระ
และพระคุณเจ้าทุกท่านที่เ็ป็นศิษยานุศิษย
์ที่สืบทอดแนวทางปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร
ที่มีภาพ แต่ไม่สามารถจะเรียงลำดับพรรษาได้ถูกต้อง

และท่านที่ไม่มีภาพ ไม่มีรายนามในที่นี้

ขอได้โปรดอโหสิกรรมในที่นี้ด้วยเทอญ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลภาพครูบาอาจารย์ www.dhammajak.net
และแหล่งข้อมูลอื่น ที่ไม่ได้บันทึกที่มาของภาพไว
คุณภากร เก่งพล ที่ช่วยอนุเคราะห์ค้นคว้าข้อมูล และภาพครูบาอาจารย์ ้

<หน้าก่อน : หน้าหลัก

www.luangpumun.org ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ ar1008@hotmail.com
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์